Poniżej załączamy linki do stron WWW które mogą się przydać.

Sejmowa wyszukiwarka aktów prawnych
... możliwość wyszukania każdego aktu prawnego


PRAWO BUDOWLANE

Zmiany
Komentarz do zmiany ustawy PB przez portal Biznes.gov.pl

Ustawa Prawo Budowlane do 18.09.2020
Prawo budowlane obowiązujące do 18.09.2020r.

Ustawa Prawo Budowlane od 19.09.2020
Ostatnia aktualizacja prawa budowlanego obowiązująca od 19.09.2020r.

Prawo Budowlane po zmianach w 2020 r.
Prawo budowlane - wyjaśnienia i omówienia opracowane przez PIIB

Prawo budowlane 2021
Ciekawa strona opracowana przez PIIB


PROJEKT BUDOWLANY

Zakres i forma PB
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Pismo GUNB ...
... dotyczące zakresu sprawdzania projektów budowlanych. Wersja PDF

Pismo GUNB ...
... dotyczące zakresu sprawdzania projektów budowlanych. Wersja HTML


WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne ... budynki.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
**stan na dzień 4.02.2020r.**

Warunki techniczne ... drogi.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.


MATERIAŁY BUDOWLANE

Ustawa ... o wyrobach budowlanych.
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.
Tekst jednolity - stan na dzień 7.12.2020r.

Rozporządzenie ... w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Podstawa : art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Stan prawny na dzień 17.11.2016.

Rozporządzenie ... zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 22 grudnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Stan prawny na dzień 17.11.2016.

Rozporządzenie ... w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Podstawa : art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Stan prawny na dzień 7.12.2020r.


BHP

BHP ...
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Rozporządzenie ... Plan BiOZ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Rozporządzenie ... Dziennik Budowy i Tablica
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 listopad 2015r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Ustawa - Prawo przedsiębiorców

Ustawa Prawo przedsiębiorców
Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców. Dz. U. z roku 2018 poz. 646


Różne tematy

Przyłącze / sieć / stacja transformatorowa
... wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Powierzchnie na PZT
Umówienie tematu

Budowa drogi na działce rolnej - jakie pozwolenia będą wymagane. Publikacja z dnia 15.12.2020r.
Umówienie tematu

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia?
Umówienie tematu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych